Chính Sách Bảo Mật

Mọi thông tin người dùng trên app được chúng tôi mã hóa và bảo mật tuyệt đối không có bất kì 1 bên thứ ba nào biết đến. Mỗi tài khoản đăng nhập và kích hoạt 1 số điện thoại duy nhất nên hoàn toàn yên tâm việc gian lận.

Thông tin cá nhân và hình ảnh người chơi bảo mật an toàn. Sever chúng tôi đặc tại nước ngoài nên hoàn toàn an toàn với nhà mạng tại Việt Nam.